ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА У 2016.ГОДИНИ