ОДЛУКA О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2016.ГОДИНИ