ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СЕНТА ИЗ ДРУГИХ ОБЛАСТИ У 2016.ГОДИНИ