КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ВЕЗАНИХ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА АКЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ