ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА СЕНТА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА

24400 СЕНТА

Главни трг 1.

Тел: 024/655-427

Број:56-1/2016- I

                                                                           Дана:26.јануара 2016. године

 

На основу члана 5. Одлуке о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015),

            Комисија за доделу јавних признања општине Сента расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

Према Одлуци  о установљавању и додели признања великој породици која служи за узор грађанима Општине Сента („Службени лист општине Сента“, број 28/2015), установљено је јавно признање великој породици која служи за узор грађанима општине Сента.

 

Признање Узорна велика породица се додељује породици, која у свом породичном домаћинству узорно васпитава троје или више малолетне деце и на чијем примеру најбоље се показује лепота живота у великој породици.

           

         Сваке године додељује се једно јавно признање и то у првој недељи маја месеца, на Међународни дан мајки.

 

            Предлоге за доделу јавног признања могу поднети установе за образовање и васпитање, спортске организације, свако физичко и правно лице са територије општине Сента и чланови Комисије.

 

         Предлагачи не могу сами за себе подносити  предлоге за доделу јавног признања.

 

        Предлоге у писаној форми са образложењем доставити најкасније до 31. марта 2016. године.

 

            Предлоге доставити на адресу:

  Општина Сента, Општинска управа, Одељење за општу управу и друштвене делатности, 24000 Сента, Главни трг 1.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНОГ

ПРИЗНАЊА УЗОРНА ВЕЛИКА ПОРОДИЦА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2016. ГОДИНИ

 

                                                                    председник Комисије

                                                                         Рудолф Цегледи