КОНКУРСНИ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОСЛАВЕ ПОСТОЈАЊА ОД 800 ГОДИНА ГРАДА СЕНТА