СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ НОВЕ ХАЛЕ СПОРТОВА - СЕНТА, 3. ДЕЦЕМБАР 2015.