ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање врхунског спорта из буџета општине Сента за 2015. годину