Ј А В Н И П О З И В ЗА УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ПЕРИОД ОД 2016. ДО 2020. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЛАП)