ОДЛУКA о додели спортских стипендија истакнутим спортистима општине Сента