ЈА В Н И П О З И В за доставу података у циљу остваривања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини за 2016. годину