ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ У 2015. ГОДИНИ