ЈАВНИ КОНКУРС за доделу спортских стипендија из буџета општине Сента за 2015. годину