ЈАВНИ КОНКУРС за доделу средстава за финансирање Спорта за све из буџета општине Сента за 2015. годину