ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА

Одељење за општу управу и друштвене делатности Општинске управе општине Сента обавештава заинтересоване студенте са територије општине да је Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписао Јавни конкурс за регресирање превоза студената у Аутономној Покрајини Војводини за 2015.годину у дневном листу "Политика" од 23.02.2015. године, као и на сајту секретаријата.Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања, а са сајта Секретаријата заинтересовани ммогу преузети Образац пријаве.

Сента, 04.03.2015. године