Пречишћен текст измењеног и допуњеног јавног позива за реализацију програма стручнe праксe у 2014. години