Пречишћен текст измењеног и допуњеног Јавног Конкурса за организовање спровођења јавних радова на територији општине Сента у 2014. години