ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА И РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА