РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА