Предлог Решења о одобравању програма - пројеката за финансирање / суфинансирање годишњих програма рада и посебних програма спортских организација са територије општине Сента за 2023. годину