РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА