ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА