ПРЕДЛОГ НСМНМ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА СУБЈЕКТИМА КУЛТУРЕ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ