ЛИСТA ПРИЈАВА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА