ЛИСТA ПРИЈАВА СУБЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА