ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РАЗВИЈАЊА ТУРИЗМА