ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ