ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА