ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ