ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ И РАЗВОЈА