Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА