ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНE СЕНТА