ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОДРШКЕ ЕКОНОМСКОМ РАЗВОЈУ И ПРОМОЦИЈИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА