ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПИСАНИХ И ОБРАЗЛОЖЕНИХ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ СЕНТА У 2023.ГОДИНИ