Оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда