Ј А В Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о максимално расположивим износима у буџету општине Сента за финансирање годишњих програма и финансирање посебних програма за поједине области од општег интереса у области спорта у 2023. години