Оглас ради отуђења земљишта у грађевинском подручју из јавне својине Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда