ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИH ОБЛАСТИ