РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ И РАЗВОЈА