РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ