РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ