ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СЕНТА ИЗУЗЕВ ОДРЕЂЕНИH ОБЛАСТИ