ОДЛУКА О ИЗБОРУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ РАДИ ПОКРИВАЊА ТРОШКОВА ЗАКУПНИНЕ И ДРУГИХ СТАЛНИХ ТРОШКОВА