ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАРНОГ И РАЗВОЈА