ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РАДИ ПРУЖАЊА ДНЕВНИХ УСЛУГА У ЗАЈЕДНИЦИ