КОНАЧНА ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини одговарајуће непокретности намењене становању и додели једнократне помоћи у грађевинском материјалу (мали грант)