Оглас ради отуђења посебног дела непокретности из јавне својине Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда