Оглас ради прибављања непокретности у јавну својину Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда