Оглас ради отуђења дела непокретности из јавне својине Општине Сента поступком прикупљања писмених понуда