ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА